අති පූජ්‍ය අජාන් චා මහා නාහිමියන්ගේ ජ්‍යේෂ්ඨ ශිෂ්‍ය “අති පූජ්‍ය ලෝම් පෝ ලියම්” මහා ස්ථිවරයන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා මාලාව මාර්තු මස 12-18 දක්වා

UncategorizedPublished March 1, 2013 at 6:31 AM No Comments

මෑත යුගයේ පහල වු ශ්‍රේෂ්ඨ භාවනා ආචාර්යවරයකු වූ තායිලන්තයේ වෙඩ සිටි අති පූජ්‍ය අජාන් චා මහා නාහිමිපාණන් වහන්සේගේ වනවාසී ආරණ්‍ය පර්ෂදයේ වර්තමාන මහා නායක මෙන්ම අජාන් චා හිමියන්ගේ ජ්‍යේෂ්ඨ ශිෂ්‍යනමක් වන තයිලන්ත ජාතික අති පූජ්‍ය ලෝම් පෝ ලියම් මහා ස්ථවීරයන්… Read the rest

සීල භාවනා – මාර්තු මස 02 සහ 03

UncategorizedPublished February 23, 2013 at 10:51 PM No Comments

අති පූජනීය කර්මස්ථානාචාර්ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් මාර්තු මස 02 සහ 03 යන දෙදීන (සෙනසුරාදා සහ ඉරීදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. දහමින් සැනසීමට සිත කැමති ඔබ සැමට… Read the rest

සීල භාවනා – ඔක්තොම්බර් මස 06 සහ 07

UncategorizedPublished October 2, 2012 at 9:21 AM No Comments

අති පූජනීය කර්මස්ථානාචාර්ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් ඔක්තොම්බර් මස 06 සහ 07 යන දෙදීන (සෙනසුරාදා සහ ඉරීදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. දහමින් සැනසීමට සිත කැමති ඔබ සැමට මෙත්… Read the rest

සීල භාවනා – සැප්තැම්බර් මස 08 සහ 09

UncategorizedPublished August 19, 2012 at 5:21 PM No Comments

අති පූජනීය කර්මස්ථානාචාර්ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් සැප්තැම්බර් මස 08 සහ 09 යන දෙදීන (සෙනසුරාදා සහ ඉරීදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. දහමින් සැනසීමට සිත කැමති ඔබ සැමට… Read the rest

සීල භාවනා – අගෝස්තු මස 11 සහ 12

UncategorizedPublished August 6, 2012 at 9:40 AM No Comments

අති පූජනීය කර්මස්ථානාචාර්ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් අගෝස්තු මස 11 සහ 12 යන දෙදීන (සෙනසුරාදා සහ ඉරීදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. දහමින් සැනසීමට සිත කැමති ඔබ සැමට… Read the rest

අතිගරු පූජනීය පණ්ඩිත ගැටමාන්නේ ශ්‍රි විමලවංශාභිධාන නා හිමිපාණන් වහන්සේ ගුණානුස්මරණ පිංකම – අගෝස්තු මස 4වන දින

UncategorizedPublished July 23, 2012 at 11:05 PM No Comments

අපවත් වී වදාළ ශ්‍රි කල්‍යාණි යෝගාශ්‍රම සංස්ථාධුරන්දර අතිගරු පූජනීය පණ්ඩිත ගැටමාන්නේ ශ්‍රි විමලවංශාභිධාන නා හිමිපාණන් වහන්සේ අපවත් වීමෙන් 21 වසරක් සැපිරෙන අගෝස්තු 4වන දින ගෞරවනීය ස්වාමීන්වහන්සේගේ උත්තම ගුණ සමුදාය අරමුණු කරමින් ස්වාමීන්වහන්සේට පුණ්‍යානුමෝදනා ශීර්ෂයෙන් සිදු කරන දස පාරමිතා ඥාණ පූජාව… Read the rest

සීල භාවනා පිංකම් – ජූලි මස 21

UncategorizedPublished July 10, 2012 at 9:33 PM No Comments

මහෝපාධ්‍යය, සාසන ධජ, ත්‍රිපිටක වාගීෂ්වරාචාර්ය, මහා කම්මට්ඨානාචාර්ය අති පූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම මහා ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහෙයවන සීල භාවනා පිංකමක් ජූලි මස 21 වන දින (සෙනසුරාදා) පෙරවරු 6.30 සිට සවස 5.00 දක්වා ශ්‍රි කල්‍යණි ධර්මදූත පෙරමුණේදී (බෞද්ධාලෝක මාවත ) පැවැත්වෙයි.. රාජ්‍ය… Read the rest

සීල භාවනා ජූලි මස 7 සහ 8

UncategorizedPublished June 27, 2012 at 5:48 PM No Comments

අති පූජනීය කර්මස්ථානාචාර්ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් ජූලි මස 7 සහ 8 යන දෙදීන (සෙනසුරාදා සහ ඉරීදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. දහමින් සැනසීමට සිත කැමති ඔබ සැමට මෙත්… Read the rest

අභිනව ධර්ම ශාලාව සහ සංඝාවාසය පූජා කීරීම – යමුනා සඳහම් අසපුව 24-06-2012

UncategorizedPublished June 19, 2012 at 10:47 AM No Comments

යමුනා ශ්‍රී සඳහම් ආශ්‍රමයේ අභිනවයෙන් සාදන ලද ධර්ම ශාලාව සහ සංඝාවාසය ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනය උදෙසා සඟ සතු කොට පූජා කිරීමේ පුණ්‍ය මහෝස්ත්සවය ශ්‍රී කල්‍යාණි යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ අනුශාසක ධුරන්ධර මහෝපාද්‍යය ත්‍රිපිටක වාගීශ්වරාචාර්ය ශාසනධජ මහා කම්මට්ටනාචාර්ය අතිපුජනීය නා උයනේ අරියධම්ම මහා ස්වාමින්වහන්සේගේ සහභාගීත්වයෙන්… Read the rest

සීල භාවනා ජූනි මස 9 සහ 10

UncategorizedPublished June 8, 2012 at 3:19 PM No Comments

අති පූජනීය කර්මස්ථානාචාර්ය දාස්වත්තේ සුමනසීල ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පිංකමක් ජූනි මස 9 සහ 10 යන දෙදීන (සෙනසුරාදා සහ ඉරීදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවේදී අරියමග්ග සංවිධානයේ සංවිධායකත්වයෙන් පැවැත්වේ. දහමින් සැනසීමට සිත කැමති ඔබ සැමට මෙත් සිතින්,… Read the rest

Page 5 of 8« First...«34567»...Last »