සීල භාවනා පිංකම – අප්‍රියෙල්

UncategorizedPublished March 14, 2011 at 3:15 PM No Comments

අති පූජනීය කර්මස්ථානාචාර්ය දාස්වත්තේ  සුමනසීල  ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙහයවන සීල භාවනා පින්කමක් අප්‍රියෙල් මස 02 සහ 03 යන දෙදීන (සෙනසුරාදා සහ ඉරීදා) පෙරවරු 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා යමුනා සදහම් අසපුවදී පැවැත්වේ

Download Sinhala Fonts

Meditation Programme – March

UncategorizedPublished March 14, 2011 at 3:14 PM No Comments

On 5th March (Saturday) a meditation programme will be conducted by Most Ven Ariyadhamma Maha thero
at Kalyana Dhamma Duta Peramuna from 6.30am to 5.00pm.

Kalyana Dhamma Duta Location on Google maps

View Kalyana Dhamma DutaRead the rest

Guided Meditation

Slide ShowPublished January 13, 2011 at 6:32 PM No Comments

Guided Meditation by Most Ven Matara Sri Gnanarama Maha Thero

All Buddha Jayanti Thripitaka Books

Slide ShowPublished January 13, 2011 at 5:44 PM No Comments

Thripitaka is the collection of texts which form all the teachings of Samma Sambuddha.

Page 8 of 8« First...«45678