නාගදීප මහා ථූපාභිවන්දනා – 2017.05.27 සහ 28 දෙදින

Published May 15, 2017 at 11:52 PM - No Comments

අරියමග්ග සංවිධානය නමින් එකමුතු වූ අපි අපගේ සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේ වැඩසිටින රුවන්මැලි මහා සෑ සමිදුන් අභියස ත්‍රිවිධ රත්නයේ අසීමිත ගුණ සමුදාය අරමුණු කරමින් 2006 වසරේ සාරාණීය මහා පින්කමක් පවත්වා එයින් ජනිතවන කුසල ධර්මය දෙව් මිනිසුන් සහිත… Read the rest

පස් විසි වසක අමිල සසුන් පෙළහර

Published February 26, 2017 at 10:05 PM - No Comments

කම්මට්ඨානාචාර්ය, අතිපුජනිය,  අඟුල්ගමුවේ අරියනන්ද ස්වාමින්වහන්සේගේ සසුන් මෙහෙවර