අතිපූජනීය අනුනායක මහබෝසත් නාඋයනේ ශ්‍රි අරියධම්ම මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ස්වයං ලිඛිත ආත්ම සහතිකය ඇසුරෙන් සැකසුණු ග්‍රන්ථයන්…

Published September 17, 2017 at 2:08 PM - No Comments

අතිපූජනීය අනුනායක මහබෝසත් නාඋයනේ ශ්‍රි අරියධම්ම මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ස්වයං ලිඛිත ආත්ම සහතිකය ඇසුරෙන් සැකසුණු ග්‍රන්ථයන්…..
  1. අතිපුජනීය නා උයනේ ශ්‍රී අරියධම්ම මහා ස්වාමීපාදොත්තමයාණන් වහන්සේගේ ස්වයං ලිඛිත සුවිශේෂී ජීවන තොරතුරු නම් මෙම ඉතා උතුම් ග්‍රන්ථය ගෞරවණීය මහා ස්වාමීන්වහන්සේ අපවත් වීමෙන් වසරක්

Read the rest

අතිපුජනීය නා උයනේ අරියධම්ම මහා ස්වාමීපාදොත්තමයාණන් වහන්සේ ගුණානුස්මරණ පුජා

Published September 4, 2017 at 7:44 PM - No Comments

Most ven Nauyane Ariyadhamma maha thero

අපට කල්‍යාණ මිත්‍රත්වයෙන් පිහිට වෙමින් වැඩ සිටියා වූ බෝධිසත්ව ගුණෝපේත මහා කම්මට්ටානාචරිය අතිපුජනීය නා උයනේ අරියධම්ම මහා ස්වාමීපාදොත්තමයාණන් වහන්සේ අපවත් වීමෙන් වසරක් පිරීම නිමිත්තෙන් දිවයින පුරා විවිධ පින්කම් මාලාවෝ මෙම මස තුල සංවිධානය වේ… බුදු  සසුන පිරිහී… Read the rest