සීල භාවනා සහ විශේෂ ධර්ම දේශනාව – ඔක්තෝබර් මස 28, 29, යමුනා සදහම් අසපුව

Published October 22, 2017 at 10:54 PM - No Comments

අතිපූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ ස්වාමීන්වහන්සේගේ ආරාධනා පරිද්දෙන් බුරුමයේ වැඩ වාසය කරන ගරුතර මහා සංඝරත්නය හත්නමක් පමණ ලංකාවට ඔක්තෝම්බර් මස අවසන් සතිය තුල වැඩම වීමට නියමිතය. අප විසින් සංවිධානය කරනු ලබන යමුනා සදහම් ආශ්‍රමයේ මාසික භාවනා වැඩසටහනද ඔක්තෝබර් මස 28, 29 දෙදින තුල… Read the rest

අතිපූජනීය අනුනායක මහබෝසත් නාඋයනේ ශ්‍රි අරියධම්ම මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ස්වයං ලිඛිත ආත්ම සහතිකය ඇසුරෙන් සැකසුණු ග්‍රන්ථයන්…

Published September 17, 2017 at 2:08 PM - No Comments

අතිපූජනීය අනුනායක මහබෝසත් නාඋයනේ ශ්‍රි අරියධම්ම මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ස්වයං ලිඛිත ආත්ම සහතිකය ඇසුරෙන් සැකසුණු ග්‍රන්ථයන්…..
  1. අතිපුජනීය නා උයනේ ශ්‍රී අරියධම්ම මහා ස්වාමීපාදොත්තමයාණන් වහන්සේගේ ස්වයං ලිඛිත සුවිශේෂී ජීවන තොරතුරු නම් මෙම ඉතා උතුම් ග්‍රන්ථය ගෞරවණීය මහා ස්වාමීන්වහන්සේ අපවත් වීමෙන් වසරක්

Read the rest